Bilgi Veren: Avukat Mehtap Biçer

ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR?

Anlaşmalı boşanma şartları bakımından öneli olan iki husus asgari 1 yıl süren bir evlilik ve tarafların anlaşmış olmasıdır. Bu itibarla evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması, tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları (velayet, tazminat, nafaka vs) konusunda tam bir anlaşmaya varmış olması ve en önemlisi tüm bunların bir protokol ile mahkemeye en geç boşanma davası esnasında sunulması gerekmektedir.

Bu davanın sonucunu , kanuna aykırı olammak kaydı ile taraflar belirlemektedirler.Yine bu davalarda taraflar duruşmada hazır bulunur ve anlaşma ptokoloünü kabul ettikmerini bizzat hakimede söylerler. Taraflardan birinin hazır olamaması durumunda tanık yolu ile de anlaşmal boşanma sağlanabilir.

Bir yıldan az süren evliliklerde de anlaşmalı boşanmak mümkündür ancak bu durumda tanık dinletmek gerekecektir.

Anlaşmalı boşanma davaları hızlı , ve ekonomik bir yöntemdir.