Yortanlı kazılarından çıkarılan su perisi Nymphe ve Asklepion kazılarından çıkarılan Zafer Tanrıçası Nike heykeli Roma Dönemi heykel sanatına hayran bırakıyor. Müzenin en önemli eserlerinden bir tanesi, Medusa Mozaiği. Mitosa göre Medusa, Phoros ile Keto‘nun Gorgon diye anılan üç kızından biri; fakat Akıl ve Hikmet tanrıçası Athena, bu üç kız kardeşi kıskanınca, saçlarının her telini bir yılana çeviriyor. İnanışa göre, en ünlüsü Medusa olan bu üç kız kardeşe kim bakarsa taş kesiliyor.

Antik Çağ’da Bergama Akropolü’nde mimari bir yapının yer zeminini süsleyen bu mozaik, MS 3’üncü yüzyıla ait. Mozaiğin hemen üzerindeki İmparator Hadrianus Heykeli bütün heybeti ile galeriye bakıyor. 96 – 180 yılları arasında Roma İmparatorluğu’ nu bir biri ardınca yönetmiş olan “ Beş İyi İmparator”dan üçüncüsü olan Hadrianus, zalim ve baskıcı halef ve seleflerine oranla ılımlı politikaları ile Roma’da dönemine refah getirmiş ve ölümünden sonra tanrılaştırılmış bir imparator. Müzede bereket tanrıçası Kybele’nin de heykeli var.