Bilgi Veren: Avukat Mehtap Biçer

BOŞANMA DAVASI İLE TALEP EDİLEBİLECEK NAFAKA VE TAZMİNAT TÜRLERİ NELERDİR?

Tarafların boşanmasına karar verilmesi halinde

2. MADDİ TAZMİNAT

3. MANEVİ TAZMİNAT

4. NAFAKA

5. VE ÇOCUĞUN VELAYETİ TALEP EDİLEBİLİR

BOŞANMA NEDENİYLE MADDİ ZARARA UĞRAYAN TARAF, KUSURU AZSA MADDİ TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR.

Boşanma ile zarara uğrayan daha az kusurlu taraf , boşanma nedeni daha kötü bir ekonomik duruma düşeceğini ispat eder ise maddi tazminat talebinde bulunabilir.

BOŞANMAYA NEDEN OLAYLAR NEDENİYLE MANEVİ ZARARA UĞRAYAN, KUSURU AZSA VE ZARARINI KANITLARSA MANEVİ TAZMİNAT AÇABİLİR.

Genel olarak , küfür , hakaret , aldatma, şiddet , manevi zararın varlığının kabul edildiği ve manevi tazminatın mahkemece karara bağlandığı durumlardır.

Boşanma davalarında tazminat miktarlarını tarafların ekonomik ve sosyal durumları belirlemektedir.

BOŞANMA KARARI , ancak kusursuz eşin , daha az kusurlu eşin veya eşit kusurlu eşin talep etmesi durumunda verilebilecek karardır. Kusurlu ve daha çok kusurlu eşin açacağı boşşanma davası reddedilir, Kusurlu ve daha çok kusurlu eş ise ilk davanın kesinleşmesinden sonra , ayrı yaşamak ve 3 yıl boyunca bir araya gelmemek şartı ile 3 yılın bitiminde boşanma davası açarak boşanma talebinde bulunabilir.