Bilgi Veren: Avukat Mehtap Biçer

BOŞANMA SONUCUNDA KİMLELERE NAFAKA ÖDENİR?

Boşanmada 3 tür nafaka vardır:

1. TEDBİR NAFAKASI

2. YOKSULLUK NAFAKASI

3. İŞTİRAK NAFAKASI

4. YARDIM NAFAKASI

Tedbir Nafakası: Dava açıldığı zaman koruma amacıyla talep edilen nafaka türüdür. Boşanma davası süresince, yani karar kesinleşinceye kadar ödenmesi gereken nafakadır. Bu nafaka karar kesinleştiğinde duruma göre yoksulluk veya iştirak nafakası adını alır.

Yoksulluk Nafakası: Boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek tarafın diğer taraftan isteyebileceği nafaka türü, yoksulluk nafakasıdır.

İştirak Nafakası: Velayet kendisine bırakılmayan eşin çocuğun bakım ve eğitimine katkıda bulunmak için ödeyeceği nafaka türüdür.

Nafaka miktarının belirlenmesinde tarafların ekonomik ve sosyal durumları belirleyici olmaktadır.