Alaybey Camii’nin kitabesi günümüze kadar tam olarak ulaşamadığından caminin hangi tarihte kim tarafından yaptırıldı bilinmiyor. Ancak, caminin 1700 yıllarında yaptırıldığı tahmin ediliyor. Alaybey Camii’nin harap olan Ali Ağa Cami’nin, Kale kumandanı olan Miralay Ahmet Ağa tarafından yeniden yaptırıldığı ve adının da buradan geldiği düşünülüyor.

Miralay Ahmet Bey‘i biraz tanıyalım… Osmanlı İmparatoru Beşinci Murat’ın baştabibi Emin Paşa’nın oğlu olan Miralay Ahmet Bey, Şam, Beyrut, Manastır ve Selanik’te çeşitli görevlerde bulunmuş olan albay rütbesindeki bir asker. Tanıdığı devlet adamları, şairler ve yazarlarla, evinde sürekli toplantılar yapan Ahmet Bey’in kızı Şükufe Nihal Hanım da Türk Edebiyatının önemli şairlerinden biri…