Akran zorbalığı, çocukların kendi yaşıtlarından ya da yakın yaş gruplarından gördükleri duygusal, cinsel ya da fiziksel şiddete verilen isimdir. Birbirine yakın yaşta çocuklar arasında ortaya çıktığı için “akran zorbalığı” adını alan bu taciz ve kötü muameleler, okul başta olmak üzere, çocukların birarada yaşadıkları tüm mekanlarda ortaya çıkabilir.

Akran zorbalığına maruz kalan çocuklar, zaman zaman yaşadıklarını ebeveyn ya da öğretmenlerine anlatmakta zorlanabilir. Bu da, çocuğun yaşadığı bu problemin aileler tarafından fark edilmesini geciktirir ve beraberinde bir kısır döngü yaratır. Çünkü konu, yetişkinlerin bilgisi dışında kaldıkça zorbalığı yapan çocuk daha çok cesaretlenebilir.

Akran zorbalığı olarak adlandırılabilecek davranışları şu şekilde sayabiliriz:

– Dalga geçme, lakap takma, alay etme

– Söz ve eylemle sataşma

– Tehdit ve korkutma

– Fiziksel şiddete maruz bırakma

– Cinsel anlamda rahatsız edici davranışlar sergileme

Unutulmaması gereken en önemli nokta, her çocuğun akran zorbalığına maruz kalabileceğidir. Yapılması gereken ilk şey ise kötü davranışların yani zorbalığın bitirilmesidir. Ayrıca, aileler, böyle bir durumda çocuklarına inanmalı ve uzman desteği almalıdır.

Bilgi veren: Elif Tepe Eroğlu / Çocuk Psikolojisi Danışmanı