Süleymaniye Cami ile ilgili başka bir iddia daha var. Cami içindeki mesafeler ölçüldüğünde, bütün mesafelerin ebcet hesabı ile “Allah” isminin katları olduğu, minare yüksekliği, kubbe çapı gibi bazı uzunluk ve açıların oranlandığında “Pi” sayısı ya da dünya ekseninin eğim açısı olan 23 rakamını verdiği iddia ediliyor.