Üçüncü Ahmet Kütüphanesi, Enderun Kütüphanesi olarak da adlandırılıyor. Arz Odası’nın hemen arkasında yer alan bu yapıda sarayın çeşitli yerlerinde ve köşklerinde bulunan kitaplar toplanarak bir kütüphane oluşturuluyor. Kütüphane, 19.yy’a kadar kullanılıyor.