Sardes’in en önemli yapılarından bir diğeri de Sinagog… Sinagog, sadece Anadolu’nun değil, dünyanın en eski sinagogu… Sardes’in MÖ 3. yy’da Yahudi cemaatine sahip olduğu, bunun nedeninin de Kral III. Antiyokus‘un, Babil’in de dahil olduğu çeşitli ülkelerden antik kente taşınmaları için Yahudileri cesaretlendirmesi olduğu düşünülüyor.