Süleymaniye süslemeleri bakımından oldukça sade bir cami… Mihrap duvarındaki pencereler vitraylarla süslü. Mihrabın iki tarafındaki pencereler üzerinde yer alan çini madalyonlarda Fetih Suresi, caminin dört fil ayağı üzerine oturan  53 m. yüksekliğinde ve 27,5 m çapındaki ana kubbesinin ortasında ise, “Allah, göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içinde çerağ bulunan bir kandil gibidir; çerağ bir sırça içerisindedir; sırça, sanki incimsi bir yıldızdır ki, doğuya da, batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır; bu öyle bir ağaç ki neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı ışık verir. Bu Nur üstüne nurdur. Allah, kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltir. Allah insanlar için örnekler verir. Allah, her şeyi bilendir” mealindeki Nur Suresi yazıyor. Kubbenin içi geçen yüzyılda yapılmış olan barok tesirli dekorasyonu ile hayran bırakıyor. Caminin hattatı ise, Hasan Çelebi…