Sultan Ahmet Camii, Türkiye’de altı minaresi olan üç camiden biri. Bu minarelerin değişik bir hikayesi var: Sultan Birinci Ahmet altı minareli olan bu camiyi inşa ettirdiğinde bu hareketi saygısızlık addedilir; çünkü o zamanlarda, sadece Mekke’deki Kâbe’de altı minare bulunmaktadır. Sultan bu problemi Mescidi Haram’a yedinci minareyi yaptırarak çözer. Dört minare, caminin köşelerinde yer alıyor. Kalem şeklindeki bu minarelerin her birinin üç şerefesi var. Ön avludaki diğer iki minare ise, ikişer şerefeli.