Burmalı Sütun olarak da bilinen Yılanlı Sütun, At Meydanı’nın en eski eserlerinden bir tanesi. Milattan önce 479 yılında Pers ordusu karşısında birleşen Yunan şehirlerinin kazandığı zafer anısına yapılan ve Delfi’deki Apollo mabedine dikilen taş, İstanbul’a İmparator Konstantin tarafından 324 yılında getirtilmiş. Bugün, beş metrelik bölümünü görebildiğimiz sütun, birbirine dolanmış üç yılandan oluşuyor. Zamanında bu sütunun İstanbul’u böceklere ve sürüngenlere karşı koruyan büyülü güçlere sahip olduğuna inanılıyordu…