Babüssade’den geçer geçmez karşımıza Arz Odası çıkıyor. Arz Odası, divan üyeleri ve yabancı elçilerin karşılandığı oda. Vezir-i azam, Divan toplantısı bittikten sonra ikindi vakti, Arz Divanı veya İkindi Divanı olarak adlandırılan divanda padişaha gündem ile ilgili arzını gerçekleştiriyordu.