Topkapı Sarayı Bâb-ı Hümayun, Bâbüsselam ve Bâbüssaade denilen üç ana kapı ile dört avludan meydana geliyor. Sarayın saltanat kapısı Bab-ü Hümayün…Bab-ü Hümayum’dan Babüsselam’a kadar uzanan bu meydan ise, Alay meydanı… Sarayı şehirden ayıran ve Fatih tarafından sarayın inşaatıyla birlikte yaptırılmış olan Sur-u Sultani içerisindeki saray alanına bu kapıdan giriliyor. Kapının üzerinde Ali bin Yahya Sofi tarafından celi sülüs hat ile dört satır olarak yazılmış 1478 tarihini veren bir kitabe mevcut. Kitabenin altında ve kapının iç tarafında bulunan II. Mahmut ve Abdülaziz’e ait tuğralardan, kapının birkaç defa onarıldığı anlaşılıyor.Bab-ı Hümayun’dan girilen, asimetrik planlı bu avluda saray-kent-devlet üçlü yönetim sisteminin ikinci derecede öneme sahip olan yapıları var. Burası halkın belirli günlerde girebildiği, devletle olan ilişkilerin yürütüldüğü ve devlet erkanının at ile girebildiği tek alan. Bab-ı Hümayun’u Bab-üs Selam’a bağlayan 300 metre uzunluğundaki ağaçlı yol, sultanların Cülus, Sefer, Cuma Selamlıklarına ihtişamla geçtiklerine sahne oluyor. Bu avlu, aynı zamanda elçi alayları, beşik alayları ile valide sultanların saraya taşınmasındaki valide alaylarına da sahne oluyor. Alay Meydanı, aynı zamanda en büyük bizans kilisesi olarak bilinen Aya İrini kilisesine ev sahipliği yapıyor. Aya İrini de günümüzde müze olarak hizmet veriyor.