Babüssade, Divan Meydanı’nı iç saray teşkilatının bulunduğu mekanları içeren Enderun avlusuna bağlayan anıtsal kapı… Kapı 15. yüzyılda sarayla birlikte inşa ediliyor. Bu kapı, sultanın saraydaki varlığının temsilcisi… Padişahlar kapı önünde tahta çıkar, görevliler kendilerine biat eder, bayramlaşmalar ve padişahların cenaze törenleri yine bu kapının önünde yapılırdı. Padişahlar bu kapıyı ve divan meydanını törenler dışında kullanmazdı. Döşeme üzerindeki bu taş ise, Sancak –ı Şerif’in dikildiği noktayı belirtiyor.