Kutsal emanetlerin hemen karşısındaki bu çeşme, padişah tarafından cariye Defi Gam Hatun adına yaptırılmış bir hayrat… Haremin girişi de yine bu avludan yapılıyor.