Günümüzdeki Türk Bayrağı’na benzer ilk şekli, Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Mesud tarafından Osman Bey‘e gönderilen beyaz renkli sancakta görüyoruz.

15. yüzyıldan sonra bu şekil kırmızı bayrakta kullanılır; Yavuz Sultan Selim dönemindeki Çaldıran Savaşı‘nda ise ay formu yeşil bayrak ile kullanılmaya başlanmıştır. Türk Bayrağı’na en yakın şekle ise III. Selim döneminde rastlanır. Bu bayrakta hilal ile birlikte sekiz köşeli yıldız kullanılmıştır. 1842 yılında Abdülmecit döneminde ise artık yıldız şimdiki haline en yakın olan beş köşeli haliyle kullanılmaya başlanmıştır.

1844 yılında Osmanlı Bayrağı bugünkü Türk Bayrağına temel teşkil eder…

Saltanatın kaldırılmasından sonraki dönemde 29 Mayıs 1936 tarihinde bayrağın şekli kesin bir şekilde tayin edilmiş ve bugünkü halini almıştır.
Bilgitivi Tarih Videolarını İzle Bilgi Sahibi Ol!